Innovativa lösningar för järnvägsbranschen

RAILCARE

Railcare arbetar med järnvägsunderhåll i främst Skandinavien och i Storbritannien med fokus på hantering av kablar och överskottsmassor, snöröjning på järnväg, renovering av järnvägstrummor, maskinbyggnation, tillhandahållande av dragfordon för entreprenader samt uthyrning av lok, vagnar och personal.Nyckeltal

RAILCARE

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
292,6 300,8 350,8
Omsättningstillväxt
-17,1% 2,8% 16,6%
Rörelseresultat MSEK
16,6 21,7 31,9
Rörelsemarginal
9,2% 8,5% 9,1%
Vinst per aktie KR
0,73 0,70 1,00
Utdelning per aktie KR
0,15 0,25 0,35
Eget kapital MSEK
133,2 143,3 159,8
Soliditet
31,7% 31,9% 35,0%
Nettoskuld MSEK
113,6 95,7 96,5
Antal miljoner aktier
21,9 21,9 21,9

Värdering

RAILCARE

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 18,0 48,9 29,0 20,2
P/BV (x) 4,5 3,2 3,1 2,8
EV/S (x) 1,9 1,9 1,9 1,5
EV/EBITDA (x) 9,2 10,9 12,4 9,6
EV/EBIT (x) 13,0 20,3 25,7 16,9
Direktavkastning (%) 2,6% 0,8% 1,4% 1,9%