Kalender & Ägare

Rottneros

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats. 

Händelse Datum
Bokslutskommuniké Q4 8 feb 2018
Delårsrapport Q1 24 apr 2018
Delårsrapport Q2 9 aug 2018
Delårsrapport Q3 24 okt 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier. 

Ägardata verifierad: 2018-03-31

Huvudägare Kapital % Röster %
Arctic Paper SA 51,0 % 51,0 %
Proad AB 5,3 % 5,3 %
Avanza Pension 2,4 % 2,4 %
Nordnet Pensionsförsäkring 1,1 % 1,1 %
WisdomTree Asset Management Inc 1,0 % 1,0 %
Livförsäkringsbolaget Skandia 1,0 % 1,0 %
Henrik Lind 1,0 % 1,0 %
Dimensional Fund Advisors 1,0 % 1,0 %
SEB Fonder 1,0 % 1,0 %
Joakim Borell 1,0 % 1,0 %

Insidarlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen. 

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.