Rottneros AB (publ) överväger emission av obligationer i SEK

08:00 / 23 augusti 2017 Rottneros Pressmeddelande

Som ett led i att slutföra finansieringen av den strategiska planen Agenda 500 och långsiktigt effektivisera koncernens kapitalstruktur genom ökad belåning har Rottneros gett Swedbank mandat att arrangera möten med obligationsinvesterare. Med förbehåll för rådande marknadsvillkor och slutligt beslut av Rottneros AB:s styrelse, kommer en senior, icke-säkerställd obligation i svenska kronor att emitteras.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef Rottneros AB, +46 270 622 65

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2017 kl. 08:00 CET. 

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har drygt 280 anställda och omsatte cirka 1,7 miljarder kronor under verksamhetsåret 2016.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.