Rottneros AB slutför finansieringen av Agenda 500, emitterar obligationslån om 400 MSEK

08:00 / 28 augusti 2017 Rottneros Pressmeddelande

För att slutföra finansieringen av den strategiska planen Agenda 500 och långsiktigt effektivisera koncernens kapitalstruktur har Rottneros AB (publ) ("Rottneros") emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 400 MSEK med en löptid om 5 år till huvudsakligen nordiska institutionella investerare.

Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 4,15 procent och har slutligt förfall i september 2022. Obligationslånet har ett rambelopp om 600 MSEK. Rottneros avser att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

Swedbank har varit finansiell rådgivare och sole bookrunner i samband med obligationsemissionen och Vinge har varit juridisk rådgivare till Rottneros.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef Rottneros AB, +46 270 622 65

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 augusti 2017 kl. 08.00 CET. 

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har drygt 280 anställda och omsatte cirka 1,7 miljarder kronor under verksamhetsåret 2016.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.