Nyckeltal

Samhällsbyggnadsbolaget

2017e 2018e 2019e
Hyresintäkter MSEK
1335,5 1584,4 1612,3
Tillväxt
614,7% 18,6% 1,8%
Driftnetto MSEK
865,4 1080,4 1103,4
Överskottsgrad
64,8% 68,2% 68,4%
Förvaltningsresultat MSEK
360,2 549,0 575,8
Vinst per aktie KR
2,94 0,65 0,69
Utdelning per aktie KR
0,00 0,10 0,15
Eget kapital MSEK
7435,6 7918,7 8351,7
Soliditet
32,4% 34,2% 35,7%
Nettoskuld MSEK
13414,9 13010,1 12803,7
Antal miljoner aktier
729,8 737,9 737,9
EPRA NAV (stam)
6643,4 7126,6 7559,5
2016 2017e 2018e 2019e
EV/Hyresintäkter (x)** - 13,7 11,4 11,0
EV/Driftnetto (x)*** - 21,1 16,6 16,1
P/E (förv.resultat.) (x)*** - 15,5 9,6 9,1
P/E *** - 2,2 11,1 10,5
P/BV (x)**** - 0,8 0,7 0,7
ROE (%) - 8,7 6,3 6,2
Dir. avkastning (%) - 0,0 1,6 2,3

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.