Nyheter

Samhällsbyggnadsbolaget

Nedan finner du aktuella och arkiverade pressmeddelanden för ditt intressebolag. Navigera genom att välja årtal i listan nedan samt klicka på det pressmeddelande du vill läsa. Publicering sker med maximalt fem minuters fördröjning och pressmeddelanden hämtas in från Cision, Thomson Reuters ONE, NGNews, Aktietorget och OMX.

Nyhet Välj år
Korrigering pressmeddelande: SBB stärker sin position med tre LSS-boenden med 15-åriga hyresavtal

23 maj

11:07

SBB stärker sin position med tre LSS-boenden med 15-åriga hyresavtal

23 maj

09:17

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB upprättar certifikatsprogram med en ram om 2 000 mkr

17 maj

09:10

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s dotterbolag AB Högkullen kallar till årsstämma med förslag om inlösen av samtliga utestående preferensaktier

16 maj

08:00

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 135 lägenheter i Stockholm

2 maj

07:00

ÅRSSTÄMMA I SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL) 2018

27 apr

15:32

SBB, delårsrapport januari - mars 2018: Starkt driftnetto trots lång och kall vinter, fortsatt fokus på att stärka den finansiella ställningen

27 apr

08:00

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar äldreboende i Helsingfors

24 apr

07:40

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar två äldreboenden och 193 lägenheter från Karlskronahem

20 apr

07:00

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar hyreslägenheter av allmännyttan i Falun

17 apr

08:00

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB rekryterar Marika Dimming som ansvarig för investerarrelationer och hållbarhet

13 apr

09:45

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör tilläggsprospekt

12 apr

15:45

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer 20 000 kvm BTA byggrätter

12 apr

06:00

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB köper bostäder och förskola i Stockholm

10 apr

08:00

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar skolfastighet i Norge

5 apr

13:20

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm

4 apr

14:20

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publicerar årsredovisning för 2017

29 mar

12:06

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB kallar till årsstämma med förslag om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier

27 mar

21:55

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB skapar intern förvaltningsorganisation, förvärvar förvaltningsbolaget Hestia Sambygg

26 mar

11:30

SBB meddelar slutligt resultat av skriftligt förfarande avseende omröstning av ändring av villkor för utestående hybridobligationer

23 mar

16:55

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har återköpt obligationer

22 mar

08:00

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar hybridobligationer om 300 miljoner kronor

21 mar

08:00

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar en senior icke-säkerställd obligation om 250 miljoner kronor

12 mar

08:00

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB initierar skriftligt förfarande i syfte att ändra villkoren för utestående hybridobligationer med symbol SAMN 001

9 mar

08:00

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har återköpt obligationer

2 mar

18:35

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Bokslutskommuniké 2017: Starka kassaflöden ger utdelning

27 feb

08:01

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förstärker förvaltningsorganisationen med Jonny Göthberg

26 feb

07:30

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm

23 feb

14:44

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har godkänts för listning på Nasdaq First North Premier

15 feb

10:57

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förstärker koncernledningen med Lars Thagesson som vice VD och Chief operating officer

14 feb

08:00

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm

13 feb

11:30

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar obligationer om 300 miljoner kronor med en fast ränta om 2,9 procent

6 feb

08:00

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) gör sitt första förvärv i Finland

1 feb

11:14

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) tilldelas pris som Årets fastighetsbolag

1 feb

09:30

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) emitterar obligationer om 750 MSEK

23 jan

08:00

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ): Potential för kraftigt sänkta finansieringskostnader efter S&P:s BB rating

15 jan

09:40

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) uppdaterar två av sina finansiella mål: Belåningsgrad lägre än 60% och Räntetäckningsgrad om lägst 1,8 ggr

3 jan

08:00

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.