Aktiv ägare med värdeskapande förvärvsstrategi

SEAFIRE

Investmentbolaget Seafires affärsidé är att förvärva och vidareutveckla onoterade bolag med starka varumärken och ledande marknadspositioner. Seafire tar en tydlig roll som aktiv ägare där operationella och finansiella resurser tillsätts för att accelerera potentialen i portföljbolagen. Seafire utgörs idag av portföljbolagen Hedén Group och Followit Sweden som åtnjuter marknadsledande positioner i sina respektive nischer. Målsättningen är att förvärva 2-3 bolag per år.

Nyckeltal

SEAFIRE

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 24,7 N/A N/A
Omsättningstillväxt 0,0% N/A N/A
Rörelseresultat MSEK -3,6 N/A N/A
Rörelsemarginal -14,7% N/A N/A
Vinst per aktie KR -1,36 N/A N/A
Utdelning per aktie KR - N/A N/A
Eget kapital MSEK 19,1 N/A N/A
Soliditet 61,3% N/A N/A
Nettoskuld MSEK 3,9 N/A N/A
Antal miljoner aktier 3,2 N/A N/A