Innovativ mobilteknologi

Seamless

Seamless är ett globalt snabbväxande mjukvaruutvecklingsföretag specialiserat på teknologilösningar för mobiloperatörer, banker, dagligvaruhandel och distributörer. Företaget har tre huvudsakliga produktområden, betalning med mobil i butik och online samt överföring av pengar mellan mobiler kallat SEQR, Seamless transaktionsväxel för mobiloperatörer, samt Seamless egna distributionsled av elektroniska produkter.Seamless är ett globalt snabbväxande mjukvaruutvecklingsföretag specialiserat på teknologilösningar för mobiloperatörer, banker, dagligvaruhandel och distributörer. Företaget har tre huvudsakliga produktområden, betalning med mobil i butik och online samt överföring av pengar mellan mobiler kallat SEQR, Seamless transaktionsväxel för mobiloperatörer där elektronisk påfyllning av kontantkort (E-TopUp) och värdeadderande tjänster (VAS) bland flera produkter erbjuds samt Seamless egna distributionsled av elektroniska produkter vilket möjliggör en närmare relation till konsumenten samt ökade möjligheter till egna produktlanseringar. Seamless egenutvecklade transaktionsdatabas ERS 360 är navet i verksamheten och hanterar varje år över 2,4 miljarder transaktioner.

Rundar kortföretagen

Seamless senaste produkt, SEQR, är en helt ny betalningslösning som gör det möjligt att handla i butik eller online via mobiltelefonen vilket ersätter kontanter eller kreditkort. Lösningen är extra intressant eftersom den, förutom bekvämligheten för kunden att kunna handla med sin mobiltelefon, innebär stora besparingar för handlare. Avgifter till kortföretag är en av de största kostnaderna för handeln och bara i Sverige betalar handlare varje år mellan 10-15 miljarder kronor i kortavgifter. I USA är den summan hela 49 miljarder dollar per år. SEQR kräver inga investeringar i hårdvara i form av kortläsare eller betalningsterminaler då lösningen använder sig av en unik QR-kod per kassa som identifierar köpare och säljare. Betalningen sker direkt från kundens bankkonto till handlarens, något som innebär att systemet helt kringgår betalkortens infrastruktur och därigenom möjliggör för väsentligt lägre kostnader per transaktion för handlaren.

Vad gäller Seamless andra produktområden så vänder sig framförallt den traditionella transaktionsväxelverksamheten med system för att ladda kontantkort digitalt i stor utsträckning mot utvecklingsländer. Här växer fortfarande antalet mobilanvändare stadigt och i många länder saknas infrastruktur för att möjliggöra betalningar från konton eller via abonnemang. Kontantkort för mobiltelefoni och mobila betalningslösningar blir därför en allt viktigare del i vardagen för miljontals människor världen över. Detta är en ny typ av infrastruktur som Seamless bidrar till att bygga upp.

Transaktionsväxeln är navet

ERS 360 är den egenutvecklade transaktionsväxel som är navet i hela företagets verksamhet. Den hanterar över 200 miljoner transaktioner varje månad - eller 2,4 miljarder årligen - till över 40 mobiloperatörer och distributörer i 26 länder.

ERS 360 är ett system som säljs till mobiloperatörer för att kunna erbjuda sina kunder elektroniska produkter av alla de slag, traditionellt har det största affärsområdet framförallt varit påladdning av kontantkort direkt via mobilen (TopUp). Detta system har vidareutvecklats och förbättrats under ett drygt decennium och är kärnan i bolagets verksamhet. Tidigare har användare köpt papperslappar med skrapkoder för att ladda på sina kontantkort. Det är dock betydligt mer kostnadseffektivt och säkert för operatörerna att låta sina kunder ladda på samtalstid direkt via mobilen. Distributionskostnaderna minimeras och risken för borttappade eller förfalskade koder minskar markant samtidigt som administration och uppföljning förenklas avsevärt.  Det är extra fördelaktigt givet de extremt små valörer som folk i U-länder fyller på sina mobiler med. 

Andra typer av tjänster är värdeadderande tjänster såsom mobila betalningar som också baseras på ERS 360. Det går att föra in pengar på mobilen, föra pengar fram och tillbaka mellan mobiler i olika länder samt även att betala för olika typer av tjänster. Även detta system riktar sig mot U-länder där få individer har ett eget bankkonto och transaktionsstorlekarna är små, varför kraven på skalbara system är stora. En anledning till varför man kan tro att mobila betalningslösningar kommer att bli så viktigt för just teleoperatörer i vad som klassas som U-länder är att det skapar nya intäktsströmmar på en marknad där de större spelarna i banksektorn i regel inte agerar och medborgarna ej har någon befintlig banktjänst. Dessutom skapar denna typ av tjänster en lojalitet till den aktuella operatören.

SEQR är ett helt nytt betalningssystem för mobilen som kringgår bankernas och kortföretagens lösningar. Tekniken bakom SEQR bygger på QR.koder, unika för varje kassa. Mobiltelefonen läser av QR-koden med den läsare som varje mobil idag i form av kameran. QR-koden är lätt att producera och kostnaden för handlaren är inte mer än för ett klistermärke. Tekniken fungerar lika bra i butik som framför datorn, med den enda skillnaden att vid betalningar "online" så skapas QR-koden när transaktionen ska bekräftas.  Transaktionen verifieras och genomförs via Seamless betalningsväxel, vilket är anledningen till att kortföretagen kan rundas och avgifterna för handlarna därmed sänkas drastiskt. För kunden innebär det också en fördel då kvittot för alla köp alltid finns tillgängligt på telefonen.

Licensintäkter basen i en flexibel prismodell

Seamless riktar sig framförallt mot ett mindre antal stora kunder i form av teleoperatörer världen över och prismodellen skiljer sig från kund till kund. De två huvudsakliga intäktsmodellerna är att kunden betalar en licensavgift för en förutbestämd kapacitet (eller ett förutbestämt antal transaktioner). Överstiger kunden gränsen för den licens de köpt får de betala mer för ökat licensutnyttjande. Den andra modellen innebär att kunden och Seamless delar på intäkterna, där Seamless tar en liten del av varje genomförd transaktion.

Supportavtal omfattar samtliga kunder och supporten säljs i olika servicegrader. Bolaget erbjuder även kunderna att helt lämna över driften av sina system till Seamless, Managed Operations. Utöver detta säljer bolaget även tilläggstjänster för att på ett effektivt sätt kunna kapitalisera på redan befintliga kunder och samtidigt utöka funktionalitet i det befintliga systemet.  Seamless arbetar dels med direktförsäljning via egna säljkontor men har även stora försäljningspartners i bland annat Ericsson och även en rad andra mindre samarbeten. Marknadsnärvaro skapas primärt genom deltagande på branschmässor och liknande evenemang.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.