Kalender & Ägare

SECITS

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats. 

Händelse Datum
Bokslutskommuniké sep-16 - dec-17 21 feb 2018
Delårsrapport 26 apr 2018
Halvårsrapport 24 aug 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier. 

Ägardata verifierad: 2018-03-31

Huvudägare Kapital % Röster %
Per Holmgren 17,0 % 17,0 %
Pavi IT i Kramfors AB 15,0 % 15,0 %
Talien Invest AB 12,9 % 12,9 %
Handelsbanken Liv Försäkring AB 10,5 % 10,5 %
BSW Capital AB 8,7 % 8,7 %
1xh Sverige AB 6,3 % 6,3 %
Ålsta Invest AB 5,0 % 5,0 %
Nordnet Pensionsförsäkring 2,4 % 2,4 %
Silvede Holding AB 2,2 % 2,2 %
Kenneth Eriksson 2,1 % 2,1 %

Insidarlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen. 

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.