Effektiviserar sjukvård och avlyssningssäker kommunikation

Sectra

Sectra utvecklar, producerar och säljer produkter för effektivare sjukvård och för ett tryggare och stabilare samhälle. Försäljningen sker dels genom distributörer samt genom bolagets egna försäljningsorganisationer. Koncernen består av fyra affärsområden; Imaging IT Solutions, Business Innovation, Secure Communications och Sectra Customer Financing.Imaging IT Solutions - största affärsområdet

Allt fler människor drabbas av sjukdomar såsom cancer, skelettskador och hjärt- och kärlsjukdomar, vilket i sin tur leder till ökade kostnader med stor belastning på vården. Behovet av en effektivare sjukvård ökar således ständigt. Affärsområdet Imaging IT Solutions utvecklar och säljer Medicinska IT-system och tjänster som bidrar till att kunderna kan ge fler pateinter vård med bibehållen eller ökad kvalitet. Exempelvis IT-system för hantering, arkivering och presentation av alla typer av medicinska bilder och patientinformation.

Kunderna är offentliga och privata vårdgivare som använder medicinska bilder i sin verksamhet, vanligtvis stora sjukhus, sjukhuskedjor och privata kedjor av kliniker som växer och konsolideras. Affärsområdets största marknader är Holland, Skandinavien, Storbritannien och USA. Sectra har en stor kundbas och några av världens största IT-installationer för hantering av röntgenbilder är levererade av bolaget. Mer än hälften av verksamhetsområdets intäkter kommer från långa kundrelationer.

Secure Communications

Sectra är också en ledande leverantör av säkra kommunikationssystem i Europa. Användarna är beslutsfattare och tjänstemän inom myndigheter, försvar och samhällsfunktioner som kommuner, landsting, polis, tull, räddningstjänst och kustbevakning. Bolagets största marknad är Sverige som står för över halva omsättningen, följt av Holland. Sectra har lång erfarenhet av att utveckla säkra kommunikationssystem och produkterna är godkända av EU och NATO samt av flera nationella säkerhetsmyndigheter.

Erbjudandet består av kryptoprodukter och system för säker tal-, sms- och faxkommunikation samt säkra nätverk för data- och telekommunikation. Dessutom erbjuder Sectra produkter för administration av kryptonycklar samt säker radiokommunikation i TETRA-nät och taktiska militära nät. Bolaget gör kundspecifika utvecklingsuppdrag och tillhandahåller tjänster som prenumeration på säkert tal, installation och driftsättning, service- och supportavtal samt utbildningar. Bolaget har ett samarbete med Samsung gällande vidareutveckling av den säkra mobiltelefonilösningen Sectra Tiger/R som främst riktar sig mot myndigheter, kritisk infrastruktur samt privat näringsliv.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.