Kalender & Ägare

SinterCast

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats.

Händelse Datum
Bokslutskommuniké Q4 22 feb 2017
Delårsrapport Q1 26 apr 2017
Delårsrapport Q2 23 aug 2017
Delårsrapport Q3 22 nov 2017

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier.

Ägardata verifierad: 2017-03-31

Huvudägare Kapital % Röster %
Avanza Pension 11,2 % 11,2 %
UBS AG Clients Account 11,2 % 11,2 %
Nordnet Pensionsförsäkring 8,9 % 8,9 %
Lars Ahlström 6,1 % 6,1 %
Coeli AB 3,1 % 3,1 %
Jan Olof Brandels 2,4 % 2,4 %
Ulf Hjalmar Stenbeck 1,4 % 1,4 %
Torbjörn Gustafsson 1,4 % 1,4 %
Stenbeck Invest AB 1,3 % 1,3 %
S & B Christensen AB 1,3 % 1,3 %

Insiderlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen.

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.