Processtyrningslösningar för kompaktgrafitjärn

SinterCast

SinterCast tillhandahåller processtyrningslösningar och kunnande för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI) vilket är ett höghållfast anpassat gjutjärn som förbättrar effektiviteten i komponenter som används i personbilar, tunga fordon och komponenter för industriell kraft.Nyckeltal

SinterCast

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
65,6 73,8 87,6
Omsättningstillväxt
-13,0% 12,5% 18,8%
Rörelseresultat MSEK
17,7 22,3 29,8
Rörelsemarginal
27,0% 30,2% 34,1%
Vinst per aktie SEK
2,6 3,1 4,3
Utdelning per aktie SEK
2,8 3,0 3,2
Eget kapital MSEK
85,8 88,9 97,8
Soliditet
90,6% 88,0% 87,5%
Nettoskuld MSEK
-30,1 -30,1 -39,6
Antal miljoner aktier
7,1 7,1 7,1