Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

SJR

Staffing and recruitment agency

SJR

SJR är ett bemannings- och rekryteringsföretag inriktat på att tillhandahålla framför allt specialister och chefer till företag inom ekonomi/finans, försäkring, IT, HR och Supply Chain. Generellt sett har SJR en större andel rekrytering än traditionella bemanningsbolag.Fokus på bank, finans och ekonomi

SJR är inriktade på att tillhandahålla framför allt specialister och chefer till företag genom rekrytering och bemanning. Bolaget arbetar för att på ett flexibelt sätt kunna förse sina kunder med rätt arbetskraft vid rätt tidpunkt där bemanningsuppdrag står för lejonparten av försäljningen följt av rekryteringsuppdrag samt projektbaserade uppdrag inom karriärvägledning och omställning.

Generellt kan man dock hävda att SJR har en större andel rekrytering än traditionella bemanningsbolag. SJR lägger stor vikt vid sitt tydliga fokus på ekonomi, bank, finans och försäkring och menar på att detta nischval är en framgångsfaktor för bolaget. Bolaget har idag kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg samt planerar att under 2018 expandera med ett nytt kontor i regionen Mellansverige.


SJR koncernens tillväxt jämfört med branschen (inom området ekonomi/finans) Q/Q:

Källa: bemanningsforetagen.se

Dotterbolag och tydligt processtänk

SJR har breddat sig något under de senaste åren och detta görs uteslutande via helägda dotterbolag. Student & Workers slogs samman med SJR i januari 2018 och hösten 2017 inledde man en tydlig satsning på IT under namnet SJR IT.

Ogunsen är SJR:s andra dotterbolag som specialiserat sig på rekrytering och interimsverksamhet  av specialist- och chefer inom whitecollarsektorn. SJR:s ambition är att kunna leverera ett personligt erbjudande baserat på standardiserade processer. Genom att arbeta utifrån ett tydligt processtänk är ambitionen att korta ner ledtider och hålla kostnaderna under kontroll samtidigt som kunderna får vad som uppfattas som ett skräddarsytt erbjudande.

Bemanning, Rekrytering och Karriärvägledning

Bemanning eller uthyrning av konsulter står för huvuddelen av bolagets omsättning. SJR är, utöver ett tydligt fokus på bank, finans och ekonomi, inriktade på att hyra ut specialister och chefer vilket får effekten att bolagets konsulter i många fall klassas som nyckelpersoner. Detta har även medfört att bolaget har en övervägande del längre uppdrag och en stor andel återkommande kunder.

Även inom affärsområdet Rekrytering finns en klar övervikt mot uppdrag som involverar rekrytering av specialister och chefer. Trots att bolaget även här arbetar med ett tydligt processtänk menar man på att det är viktigt att se varje uppdrag som unikt och vara lyhörd mot sina kunder. SJR arbetar även med en modell där rekryterarna inte har ett eget säljansvar vilket ska ge rekryteringskonsulten rätt primär drivkraft - nämligen att hitta rätt person till rätt tjänst. Bolaget tar sig även an större projektbaserade uppdrag inom karriärsvägledning hos företag med omställningsbehov i form av exempelvis generella personalneddragningar.


Rekryteringens andel av koncernens omsättning från 2012:

Källa: bolagsrapporter, Remium