Bemanning och rekrytering

SJR

SJR är ett bemannings- och rekryteringsföretag inriktade på att tillhandahålla framför allt specialister och chefer till företag inom nischområdet bank, finans och ekonomi. Generellt sett har SJR en större andel rekrytering än traditionella bemanningsbolag.Fokus på bank, finans och ekonomi

SJR är inriktade på att tillhandahålla framför allt specialister och chefer till företag inom framförallt nischområdet bank, finans och ekonomi. Bolaget arbetar för att på ett flexibelt sätt kunna förse sina kunder med rätt arbetskraft vid rätt tidpunkt där bemanningsuppdrag står för lejonparten av försäljningen följt av rekryteringsuppdrag samt projektbaserade uppdrag inom karriärvägledning och omställning.

Generellt kan man dock hävda att SJR har en större andel rekrytering än traditionella bemanningsbolag. SJR lägger stor vikt vid sitt tydliga fokus på bank, finans och ekonomi och menar på att detta nischval är en framgångsfaktor för bolaget. Bolaget har idag kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Dotterbolag och tydligt processtänk

SJR har förvisso breddat sig något under de senaste åren men detta görs uteslutande via helägda dotterbolag. Student & Workers riktar sig mot  whitecollarsektorn , utöver bank, finans och ekonomi, även emot branscher såsom försäkring, fastighet, teknik och IT. Bolaget arbetar med att hyra ut flexibel arbetskraft i form av just studenter och medarbetare med 0 - 3 års yrkerserfarenhet till exempelvis sommarjobb och assistenttjänster. Ogunsen är SJR:s andra dotterbolag som specialiserat sig på rekrytering och interimsverksamhet  av specialist- och chefer inom whitecollarsektorn.

SJR:s ambition är att kunna leverera ett personligt erbjudande baserat på standardiserade processer. Genom att arbeta utifrån ett tydligt process tänk är ambitionen att korta ner ledtider och hålla kostnaderna under kontroll samtidigt som kunderna får vad som uppfattas som ett skräddarsytt erbjudande.

Bemanning, Rekrytering och Karriärvägledning

Bemanning eller uthyrning av konsulter står för huvuddelen av bolagets omsättning. SJR är, utöver ett tydligt fokus på bank, finans och ekonomi, inriktade på att hyra ut specialister och chefer vilket får effekten att bolaget konsulter i många fall klassas som nyckelpersoner. Detta har även medfört att bolaget har en övervägande del längre uppdrag och en stor andel återkommande kunder.

Även inom affärsområdet Rekrytering finns en klar övervikt mot uppdrag som involverar rekrytering av specialister och chefer. Trots att bolaget även här arbetar med ett tydligt processtänk menar man på att det viktigt att se varje uppdrag som unikt och vara lyhörd mot sina kunder. SJR arbetar även med en modell där rekryterarna inte har ett eget säljansvar vilket man menar på ger rekryteringskonsulten rätt primär drivkraft - nämligen att hitta rätt person till rätt tjänst. Bolaget tar sig även an större projektbaserade uppdrag inom karriärsvägledning hos företag med omställningsbehov i form av exempelvis generella personalneddragningar.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.