Kalender & Ägare

SJR

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats. 

Händelse Datum
Bokslutskommuniké Q4 22 feb 2018
Delårsrapport Q1 29 maj 2018
Delårsrapport Q2 29 aug 2018
Delårsrapport Q3 27 nov 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier. 

Ägardata verifierad: 2018-03-31

Huvudägare Kapital % Röster %
Per Ogunro 21,4 % 55,6 %
Avanza Pension 11,8 % 6,7 %
Virtus 9,5 % 5,4 %
Fredrik Lidberg 5,0 % 2,8 %
Nordea Fonder 4,4 % 2,5 %
Mikael Gunnarsson 2,5 % 1,4 %
Nordnet Pensionsförsäkring 2,0 % 1,1 %
Gustav Lindskog 1,1 % 0,6 %
Kjell Arvidsson 1,0 % 0,6 %
Livförsäkringsbolaget Skandia 0,9 % 0,5 %

Insidarlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen. 

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.