Flaggningsmeddelande i Sportamore AB (Publ)

15:54 / 28 december 2017 Sportamore Pressmeddelande

Flaggningsmeddelande i Sportamore AB (Publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556788-8614 Sportamore AB (Publ)
Instrument SE0004777241 Regular Shares
Innehavare Pvik AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 582 150
Antal rösträtter 582 150
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Övrigt
Datum 2017-12-21
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 582 150
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 582 150
Andel
 - aktier 6,19813 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 6,19813 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 6,19813 % 582 150
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 6,19813 % 582 150
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Pettersviken AB (Moder)
 - antal rösträtter 0
 - andel av rösträtter 0 %
 - bolag Pvik AB (100% db till ovan)
 - antal rösträtter 0
 - andel av rösträtter 0 %
 - bolag Avstampet dec 3230 AB
 - antal rösträtter 582 150
 - andel av rösträtter 6,19813 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 582 150
 - andel av rösträtter 6,19813 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Håkan Lindström
 - telefon 0704108500
 - mejl hakan@knot.se
 
Kommentar
Transaktionen mellan säljaren Pvik AB och dess dotterbolag Avstampet 3230 AB sker inom samma koncern. Koncernen ägs till 100 % av Gunilla och Håkan Lindström genom moderbolaget Pettersviken AB. Transaktionen och innehavet som flaggningen avser, 582150 aktier i Sportamore motsvarande 6,2% av rösterna, kvarstår intakt inom koncernen efter transaktionen.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.