Flaggningsmeddelande i Sportamore AB (Publ)

14:16 / 29 december 2017 Sportamore Pressmeddelande

Flaggningsmeddelande i Sportamore AB (Publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556788-8614 Sportamore AB (Publ)
Instrument SE0004777241 Regular shares
Innehavare JF Asset Management AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 618 191
Antal rösträtter 618 191
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Övrigt
Datum 2017-12-19
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 618 191
 - direkt innehavda rösträtter 25 000
 - indirekt innehavda rösträtter 593 191
Andel
 - aktier 6,58185 %
 - direkt innehavda rösträtter 0,26617 %
 - indirekt innehavda rösträtter 6,31568 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 6,58185 % 618 191
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 6,58185 % 618 191
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag JF Asset Management (Moder)
 - antal rösträtter 25 000
 - andel av rösträtter 0,26617 %
 - bolag JF Linan AB (100% db till ovan)
 - antal rösträtter 593 191
 - andel av rösträtter 6,31568 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 618 191
 - andel av rösträtter 6,58185 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Jan Friedman
 - telefon 0705612422
 - mejl jan@friedman.se
 
Kommentar
Transaktionen mellan säljaren JF Asset Managament AB och dess dotterbolag JF Linan AB sker inom samma koncern. Båda bolagen ägs till 100% av Birgitta och Jan Friedman. Transaktionen och innehavet som flaggningen avser, 593.191 aktier i Sportamore AB motsvarar ca 6,3% av rösterna, kvarstår intakt inom koncernen efter transaktionen.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.