Nyckeltal

Stendörren

2015 2016 2017e 2018e
Hyresintäkter MSEK 356,0 440,0 448,3 468,6
Tillväxt 1518,2% 23,6% 1,9% 4,5%
Driftnetto MSEK 246,5 299,0 306,4 326,3
Överskottsgrad 69,2% 68,0% 68,3% 69,6%
Förvaltningsresultat MSEK 118,8 138,0 149,1 179,3
Vinst per aktie KR 11,21 22,05 6,41 5,84
Utdelning per aktie KR 1,60 2,00 2,50 2,80
Eget kapital MSEK 1489,2 2054,0 2151,4 2243,7
Soliditet 29,6% 34,4% 35,1% 35,9%
Nettoskuld MSEK 3135,2 3367,0 3485,0 3505,7
Antal miljoner aktier 27,6 27,6 27,6 27,6
EPRA NAV (stam) 1562,8 2309,0 2394,4 2486,7
2015 2016 2017e 2018e
EV/Hyresintäkter (x) 9,7 10,5 12,0 11,5
EV/Driftnetto (x) 14,0 15,5 17,6 16,6
P/E (förv.resultat.) (x) 11,6 13,7 12,8 10,6
P/BV (x) 0,9 0,9 0,9 0,8
P/NAV (x) 0,9 0,8 0,8 0,8
Dir. avkastning (%) 3,2 2,9 2,9 3,6

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.