Expansivt fastighetsbolag med Stockholm i fokus

Stendörren

Stendörren Fastigheter skapar långsiktig tillväxt och värdeökning genom att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter. Bolaget ska primärt verka i Storstockholm med fokus på fastigheter inom segmenten lager och lätt industri.Nyckeltal

Stendörren

2017 2018e 2019e
Hyresintäkter MSEK
453,0 497,3 543,5
Tillväxt
3,0% 9,8% 9,3%
Driftnetto MSEK
316,0 338,0 382,6
Överskottsgrad
69,8% 68,0% 70,4%
Förvaltningsresultat MSEK
161,0 182,6 237,8
Vinst per aktie KR
13,74 7,15 7,70
Utdelning per aktie KR
2,24 2,70 3,20
Eget kapital MSEK
2399,0 2551,4 2690,8
Soliditet
36,2% 36,4% 35,8%
Nettoskuld MSEK
3674,0 3737,8 4133,2
Antal miljoner aktier
27,8 27,8 27,8
EPRA NAV (stam)
2722,0 2892,4 3031,8

Värdering

Stendörren

2016 2017 2018e 2019e
EV/Hyresintäkter (x) 12,0 12,3 12,4 12,0
EV/Driftnetto (x) 17,6 17,6 18,2 17,1
P/E (förv.resultat.) (x) 13,8 11,7 13,2 10,1
P/BV (x) 0,9 0,8 0,9 0,9
P/NAV (x) 0,8 0,7 0,8 0,8
Dir. avkastning (%) 2,9 3,3 2,6 3,1