Studsvik utser ny affärsområdeschef för Bränsle- och materialteknik

08:45 / 20 november 2017 Studsvik Pressmeddelande

Joakim Lundström, 39 år och civilingenjör i teknisk fysik, har utsetts till chef för affärsområde Bränsle- och materialteknik.

Joakim Lundström är idag och kommer även fortsatt vara VD för Studsvik Nuclear där Bränsle- och materialtekniks verksamhet och kärntekniska anläggningar finns. Han har lång erfarenhet från kärnkraftsindustrin och har arbetat inom Studsvikkoncernen sedan 2002. Joakim Lundström kommer att ingå i Studsviks koncernledning och tillträder sin nya befattning den 1 januari 2018.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Mononen, koncernchef Studsvik AB, 0155-22 10 86 eller 0760-02 10 86.

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner försorg, för offentliggörande den 20 november 2017 kl. 08:45 (CEST).

www.studsvik.se

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.