Tjänsteleveratör till kärnkraftsindustrin

Studsvik

Studsvik levererar kvalificerade tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin. Bolaget bedriver verksamhet inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering och man har lång erfarenhet inom kärnteknik och tjänsteverksamhet i radiologisk miljö.Nyckeltal

Studsvik

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
704,9 763,0 775,2
Omsättningstillväxt
-7,1% 8,2% 1,6%
Rörelseresultat MSEK
-41,5 57,2 58,9
Rörelsemarginal
-5,9% 7,5% 7,6%
Vinst per aktie KR
-6,18 4,99 5,14
Utdelning per aktie KR
0,00 1,00 1,00
Eget kapital MSEK
288,4 338,6 372,6
Soliditet
35,0% 38,2% 39,5%
Nettoskuld MSEK
101,2 42,3 11,8
Antal miljoner aktier
8,2 8,2 8,2