Tjänsteleveratör till kärnkraftsindustrin

Studsvik

Studsvik levererar kvalificerade tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin. Bolaget bedriver verksamhet inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering och man har lång erfarenhet inom kärnteknik och tjänsteverksamhet i radiologisk miljö.

Nyckeltal

Studsvik

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 704,9 763,0 775,2
Omsättningstillväxt -7,1% 8,2% 1,6%
Rörelseresultat MSEK -41,5 57,2 58,9
Rörelsemarginal -5,9% 7,5% 7,6%
Vinst per aktie KR -6,18 4,99 5,14
Utdelning per aktie KR 0,00 1,00 1,00
Eget kapital MSEK 288,4 338,6 372,6
Soliditet 35,0% 38,2% 39,5%
Nettoskuld MSEK 101,2 42,3 11,8
Antal miljoner aktier 8,2 8,2 8,2

Värdering

Studsvik

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 9,6 -12,7 9,2 8,9
P/BV (x) 1,4 1,3 1,1 1,0
EV/S (x) 0,6 0,7 0,6 0,5
EV/EBITDA (x) 6,5 -17,9 5,8 5,0
EV/EBIT (x) 8,4 -11,5 7,3 6,6
Direktavkastning (%) 1,7% 0,0% 2,2% 2,2%