Verktyg och arbetskläder för proffsen

Swedol

Swedols verksamhet bygger på ett butikskoncept där man tillhandahåller ett brett järnhandelsutbud till framförallt professionella kunder. Bolaget säljer produkter från såväl välkända leverantörer som under egna varumärken. Försäljningen sker huvudsakligen genom butik, men även genom egen e-handel och återförsäljare.

Nyckeltal

Swedol

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
3067,1 3227,1 3455,7
Omsättningstillväxt
29,3% 5,2% 7,1%
Rörelseresultat MSEK
291,6 296,2 347,7
Rörelsemarginal
9,2% 9,2% 10,1%
Vinst per aktie KR
2,49 2,67 3,17
Utdelning per aktie KR
0,94 1,10 1,30
Eget kapital MSEK
1080,0 1239,5 1412,1
Soliditet
46,0% 48,8% 53,9%
Nettoskuld MSEK
323,4 163,1 -8,0
Antal miljoner aktier
83,2 83,2 83,2