Identifieringssystem för Smart Cities

TagMaster

TagMaster är ett applikationsdrivet teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade identifieringssystem och lösningar baserade på radio- & kamerateknik (RFID & ANPR) för krävande miljöer. Affärsområdena Traffic Solutions och Rail Solutions erbjuder innovativa mobilitetslösningar, som säljs under varumärkena TagMaster, CitySync Balogh och CA Traffic. Målet är att öka effektiviteten, säkerheten, bekvämligheten och minska miljöpåverkan inom smarta städer.TagMaster är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer tekniskt avancerade produkter, tjänster och system inom teknologierna för RFID och ANPR - olika typer av automatisk identifiering. Identifiering med RFID sker med hjälp av radiovågor med ett antal olika frekvensband som används av olika system. Ett RFID-system består generellt av 2 huvudkomponenter, en ID-tagg och en RFID-läsare där mjukvara och tillbehör tillkommer. Vid identifiering med ANPR används kameror och avancerad mjukvara för att läsa registreringsskyltar i olika användningsområden. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA samt i Kina och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer och distributörer.

Stark produktportfölj och fokus på lösningar för Traffic – Railsegmenten

Verksamheten bedrivs i de två affärsområdena Rail Solutions respektive Traffic Solutions. TagMasters produkter passar i särskilt krävande miljöer där bolagets produkter har mycket hög tillförlitlighet, lång läsarräckvidd och klarar hög passagehastighet. TagMaster har framgångsrikt etablerat sin teknik inom järnvägsindustrin med tunga tågleverantörer. Där är miljöerna krävande vad gäller mekaniska påfrestningar, temperaturer, nedsmutsning och elektromagnetisk interferens. Sedan länge används tekniken inom inpassage och automatisk passage av bilar till parkeringar och för in- och utfart med andra fordon till exempelvis hamnar och godsterminaler där även person-access ofta ingår. Nya applikationer i det området är t.ex. bussprioritering i kollektivtrafik.

2015 förvärvades brittiska CitySync som erbjuder License Plate Recognitionteknologi (LPR) eller Automatic Number Plate Recognition (ANPR) som det även kallas. CitySync erbjuder främst mjukvara men också hårdvara för ANPR-lösningar. 2017 gjordes ytterligare ett kompletterande förvärv när CA Traffic förvärvades, ett brittiskt bolag med stark position på sin hemmamarknad för trafikövervakning med ANPR teknik, dock med något högre andel hårdvara än CitySync. Tillsammans stärker de TagMasters erbjudande inom affärsområdet Traffic Solutions. Ett av användningsområdena är bland annat realtidsidentifiering av registreringsskyltar, tillämpligt för bland annat polisen. Andra användningsområden för ANPR-teknologin som TagMaster nu kan erbjuda är parkeringsplatshantering och –övervakning och lösningar för intelligenta trafiksystem och hantering och övervakning av trafikflödet. Några av de kunder som använder bolagets produkter för parkeringslösningar är Heathrow Airport och Dubai Mall. För trafiklösningarna är bland annat New York Metropolitan Transit Authority och Heathrow Queue Management kunder.

Under 2016 förvärvades franska Balogh SA med kontor för utveckling och produktion i Paris, Toulouse och Normandie. Balogh, också verksamma inom RFID, arbetar mot samma områden som TagMaster, nämligen Rail och Traffic men också industriautomation. Genom förvärvet får TagMaster-koncernen en större geografisk räckvidd, ett bredare produkterbjudande samt synergieffekter inom både marknadsföring och försäljning. 

Positiv framtidstro 

TagMaster är globalt förknippat med högt kundvärde då deras produkter och system är innovativa, marknadsanpassade och av erkänt hög kvalitet. TagMaster fokuserar på att vara säljorienterat och på att ytterligare öka sina andelar på världsmarknaden. De prioriterar ett högt teknikkunnande och TagMasters mångåriga erfarenhet inom branschen tillsammans med bland annat kompetensen inom nyligen integrerade CitySync, Balogh och CA Traffic, driver bolagets utveckling inom de både segmenten Traffic respektive Rail Solutions. 

 

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.