Kalender & Ägare

Transiro

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats. 

Händelse Datum
Bokslutskommuniké Q4 20 feb 2018
Delårsrapport Q1 27 apr 2018
Delårsrapport Q2 29 aug 2018
Delårsrapport Q3 2 nov 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier. 

Ägardata verifierad: 2017-12-31

Huvudägare Kapital % Röster %
Jan Magnus Kniving 36,5 % 36,5 %
New Equity 12,1 % 12,1 %
Weckma Invest AB 10,5 % 10,5 %
DFS Consulting AB 9,5 % 9,5 %
Tobias Ottosson Consulting AB 3,1 % 3,1 %
Avanza Pension 3,0 % 3,0 %
Nordnet Pensionsförsäkring 1,2 % 1,2 %
Georg Kanegärd AB 1,1 % 1,1 %
Peter Jakobsson 1,0 % 1,0 %
Patric Johansson 0,9 % 0,9 %

Insidarlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen. 

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.