Delårsrapport januari - juni 2017

08:30 / 14 juli 2017 Trention Pressmeddelande

Fortsatt god tillväxt och ökad lönsamhet

Andra kvartalet 2017
 • Nettoomsättningen uppgick till 9,6 (2,5) mkr
 • Resultat före avsättning till kreditreserv uppgick till 7,0 (-3,7) mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6,9 (-3,7) mkr
 • Resultatet före skatt uppgick till 7,4 (-2,1) mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 7,4 (-2,1) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 1,95 (-0,55) kr
Första halvåret 2017
 • Nettoomsättningen uppgick till 15,5 (4,6) mkr
 • Resultat före avsättning till kreditreserv uppgick till 10,9 (-5,0) mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9,3 (-5,0) mkr
 • Resultatet före skatt uppgick till 9,8 (-3,3) mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 9,8 (-3,3) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 2,60 (-0,86) kr
Väsentliga händelser under andra kvartalet
 • Engagerat kapital uppgick till 91,2 procent vid utgången av rapportperioden
 • Elva nya kreditavtal tecknades
 • Trention investerade i spelbolaget Codeta
 • Investering genomfördes i Sound Dimension AB
 • Investering genomfördes Pilum AB
 • Rekrytering av ny CFO

Citat från VD, William Heigard

" Andra kvartalet var ytterligare ett starkt kvartal för Trention där intäkterna ökade med 63 procent jämfört med föregående kvartal och rörelsemarginalen uppgick till 73 procent före avsättning till kreditreserv. Trention har ett starkt momentum och vi ser ingen avmattning på finansieringsbehovet som råder på marknaden. Framtiden ser ljus ut och jag ser fram emot andra halvåret 2017."

För ytterligare information, vänligen kontakta:
William Heigard, VD och koncernchef i Trention, Tel +46 8 466 45 00
william.heigard@trention.se

Denna information är sådan information som Trention AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2017 klockan 8:30 CET.

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.