Nischat bemanningsföretag

Uniflex

Uniflex hyr ut, coachar och rekryterar personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Bolaget satsar på korta ledtider genom att arbeta nära kunderna och strävar efter att uppnå stora volymer för att kunna hålla låga priser och ändå vara lönsamma.Nischad verksamhet för bästa lönsamhet

Uniflex vill vara bäst på att förse företagen med personal inom just deras nisch. Bakgrunden till specialiseringen är att öka möjligheterna till att kunna hyra ut personal i stora grupper. Jobben kräver oftast ingen akademisk utbildning men däremot ibland körkort, licenser och dylikt. Exempelvis anställer bolaget montörer, truckförare samt lager- och byggnadsarbetare.

Arbetskraften är främst svensk, men bolaget tar även in exempelvis byggnadsarbetare från Polen. Personalen är Uniflex viktigaste tillgång och målsättningen är att de anställda ska vara självgående och lokalt förankrade. Bolaget ämnar ha en effektiv rekrytering och att snabbt matcha den uthyrningsbara personalen med vad kunderna efterfrågar. Uniflex arbetar intensivt för att stärka sitt varumärke, främst genom traditionell reklam men även via digitala kanaler, för att på så vis underlätta framtida rekrytering och därmed tillväxt.

Rätt pris, snabbast och mest flexibelt

Uniflex strategi är att hålla rätt pris, vara snabbast (det vill säga snabbt få personal på plats, vilket kan vara avgörande för kunden), samt mest flexibelt (det vill säga anpassa sig efter kundens behov). Bolaget satsar på korta ledtider genom att arbeta nära kunderna och strävar efter att uppnå stora volymer för att kunna hålla låga priser och vara lönsamma. Ofta ingår Uniflex ramavtal på 1-2 år med kunderna, vilket tenderar att öka lojaliteten bland kunderna.

Bland bolagets kunder återfinns Telenor, Stena, Relacom och Coop. Uniflex siktar på att ha så låga rörliga kostnader som möjligt, dock har den uthyrda personalen oftast garantilön. Studenter har för det mesta timanställning och dessutom är en majoritet av personalen inledningsvis provanställd, vilket gör hastig uppsägning snabb och kostnadseffektiv. Bolaget har ingått kollektivavtal LO och Unionen samt uppfyllt relevanta arbetsrättsliga certifieringar.

Penetrationsmöjligheter i framförallt Sverige

Uniflex målsättning är att växa organiskt och skalbart till begränsad risk. På grund av riskerna för komplikationer samt goodwill-poster i balansräkningen undviker bolaget förvärv. Följden blir att bolaget knappt har några nedskrivningsbara tillgångar. Det är inte särskilt dyrt eller tidskrävande att stänga ner eventuellt olönsamma kontor, vilket gör nedsidan begränsad. Bolaget finns i fyra länder - Sverige, Norge, Finland och Tyskland - där verksamheten bedrivs i separata dotterbolag.

I Sverige arbetar mindre än en procent av den yrkessamma befolkningen som uthyrd, vilket kan jämföras med 2-3 procent i EU. Bolaget ser därför Sverige som en intressant marknad framöver då möjligheterna anses ljusa för bemanningsföretagen, inte minst med tanke på den strikta svenska arbetsrätten. Uniflex marknadsandel inom bolagets yrkesområden är i Sverige cirka 12%.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.