Niche staffing company

Uniflex

Uniflex hyr ut, coachar och rekryterar personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Bolaget satsar på korta ledtider genom att arbeta nära kunderna och strävar efter att uppnå stora volymer för att kunna hålla låga priser och ändå vara lönsamma.Nischad verksamhet för bästa lönsamhet

Uniflex vill vara bäst på att förse företagen med personal inom just deras nisch. Bakgrunden till specialiseringen är att öka möjligheterna till att kunna hyra ut personal i stora grupper. Jobben kräver oftast ingen akademisk utbildning men däremot ibland körkort, licenser och dylikt. Exempelvis anställer bolaget montörer, truckförare samt lager- och byggnadsarbetare.

Arbetskraften är främst svensk, men bolaget tar även in exempelvis byggnadsarbetare från Polen. Personalen är Uniflex viktigaste tillgång och målsättningen är att de anställda ska vara självgående och lokalt förankrade. Bolaget ämnar ha en effektiv rekrytering och att snabbt matcha den uthyrningsbara personalen med vad kunderna efterfrågar. Uniflex arbetar intensivt för att stärka sitt varumärke, främst genom traditionell reklam men även via digitala kanaler, för att på så vis underlätta framtida rekrytering och därmed tillväxt.

Rätt pris, snabbast och mest flexibelt

Uniflex strategi är att hålla rätt pris, vara snabbast (det vill säga snabbt få personal på plats, vilket kan vara avgörande för kunden), samt mest flexibelt (det vill säga anpassa sig efter kundens behov). Bolaget satsar på korta ledtider genom att arbeta nära kunderna och strävar efter att uppnå stora volymer för att kunna hålla låga priser och vara lönsamma. Ofta ingår Uniflex ramavtal på 1-2 år med kunderna, vilket tenderar att öka lojaliteten bland kunderna.

Bland bolagets kunder återfinns Telenor, Stena, Relacom och Coop. Uniflex siktar på att ha så låga rörliga kostnader som möjligt, dock har den uthyrda personalen oftast garantilön. Studenter har för det mesta timanställning och dessutom är en majoritet av personalen inledningsvis provanställd, vilket gör hastig uppsägning snabb och kostnadseffektiv. Bolaget har ingått kollektivavtal LO och Unionen samt uppfyllt relevanta arbetsrättsliga certifieringar.

Verksam i tre länder sedan 2018

Uniflex är verksamma i Sverige, Norge och Finland, där Sverige är absolut störst. För vissa uppdrag där kunden har verksamhet i norden kan det vara en fördel som leverantör att finnas i flera länder.

2013 expanderade Uniflex utanför de nordiska länderna. Man förvärvade ett bolag i Tyskland med tillträde 1 mars 2013. Bolaget lyckades dock aldrig få upp lönsamheten i segmentet och valde 1 januari 2018 att avyttra verksamheten.

För 2015 och 2016 omsatte Tyskland 37 respektive 35,4 MSEK. För det sista verksamma året sjönk omsättning, delvis medvetet från bolaget, till 23,6 MSEK.

Tell a friend

Here you can tip someone by sending a link to this page:

Share

Share this link to your network through social media.