UNIFLEX AB - Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2017

13:30 / 1 februari 2018 Uniflex Pressmeddelande

Året i korthet
 • Nettoomsättningen* uppgick till 1 187 MSEK (1 155), en ökning med 3 procent.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,41 SEK (1,06) före och efter utspädning.
 • Rörelseresultatet* uppgick till 36,4 MSEK (29,6), motsvarande en rörelsemarginal på 3,1 procent (2,6).
 • Resultat efter finansiella poster* uppgick till 35,9 MSEK (32,5).
 • Resultat efter skatt* uppgick till 27,7 MSEK (24,8).
 • Resultat från avvecklad verksamhet uppgick till -3,2 MSEK (-6,4).
 • Årets resultat uppgick till 24,5 MSEK (18,4).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 17,9 MSEK (23,3), motsvarande 1,03 SEK (1,35) per aktie.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,65 SEK per aktie (1,50).
 • Per den 1 januari 2018 har Uniflex sålt samtliga aktier i det tyska dotterbolaget Uniflex Personal GmbH för en köpeskilling uppgående till 1,2 MSEK. Resultateffekten av transaktionen uppgår till minus 1 MSEK och belastar resultatet i det fjärde kvartalet.
Kvartalet i korthet
 • Nettoomsättningen* uppgick till 315 MSEK (305), en ökning med 3 procent.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,47 SEK (0,10) före och efter utspädning.
 • Rörelseresultatet* uppgick till 12,8 MSEK (8,0), motsvarande en rörelsemarginal på 4,1 procent (2,6).
 • Resultat efter finansiella poster* uppgick till 12,6 MSEK (8,1).
 • Resultat efter skatt* uppgick till 9,8 MSEK (4,9).
 • Resultat från avvecklad verksamhet uppgick till -1,6 MSEK (-3,2).
 • Kvartalets resultat uppgick till 8,2 MSEK (1,7).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8,8 MSEK (28,6), motsvarande 0,51 SEK (1,65) per aktie.
 • Per den 1 januari 2018 har Uniflex sålt samtliga aktier i det tyska dotterbolaget Uniflex Personal GmbH för en köpeskilling uppgående till 1,2 MSEK. Resultateffekten av transaktionen uppgår till minus 1 MSEK och belastar resultatet i det fjärde kvartalet.

* Justerat för avvecklad verksamhet.

Uniflex är ett Auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap och finns i Sverige, Norge och Finland. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.