Förebygger nålstickskador inom sjukvården

Vigmed

Vigmed är ett svenskt medicintekniskt bolag vars affärsidé går ut på att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Bolagets lösningar bygger på egenutvecklade säkra produkter med hög användarvänlighet och kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris.Förebygger nålsticksskador inom sjukvården

Vigmeds mission är att minska risken för smittspridning till sjukvårdspersonal genom att eliminera nålstickskador inom vården.

Nålsticksskador är ett betydande problem för läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal, som riskerar att smittas med HIV, hepatit eller någon annan av de cirka 30 blodburna sjukdomar överförbara via en smittad nål. Varje år sticker sig uppskattningsvis över 2 miljoner läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal i USA och Europa. Nålstickskador är ett så betydande arbetsmiljöproblem att EU 2013 införde ett direktiv som kräver att alla offentliga inköp av nålar och sprutor ska vara av produkter utrustade med nålskydd för att förhindra nålstickskador. Direktivet, som följts upp av nationella lagar i respektive EU-land, kräver att marknaden under en begränsad tid konverterar till nya och anpassade säkra produkter.

Det är med stöd i denna lagförändring som Vigmed, med sina unika och patenterade säkerhetslösningar, etablerar sig på marknaden. Bolagets egenutvecklade produkter är resurseffektiva, säkra, enkla att använda och av hög kvalitet.

Bred produktportfölj

Tre produktlinjer har lanserats på marknaden: CLiP® Ported, CLiP® Winged och CLiP® Neo. I december 2014 erhöll Bolaget CE-märkning för produktfamiljen Vigmed® SWiNG och produkten befinner sig i en förlanseringsfas. Samtliga CLiP produkter har nu lanserats och sålts till Spanien, Grekland, Sverige, Danmark, Norge, Portugal, Italien, Frankrike, Tyskland, Österrike, Schweiz, Belgien och Australien/Nya Zeeland.

Bolaget täcker därmed de flesta prioriterade marknader i Europa och även bitar av Australien/Nya Zeeland med sitt distributörsnätverk.

I september 2015 erhöll Vigmed CE-märkning för en nyutvecklad produkt: SWiTCH är en unik och nålskyddad artärkateter som nu genomgår en förlansering på samtliga marknader.  

Affärsmodell och strategiska initiativ

Vigmeds affärsmodell är uppbyggd runt en central idé: att genom en djup förståelse av användarens behov utveckla, producera och leverera funktionella, säkra och kostnadseffektiva produkter och lösningar som möter marknadens behov idag och i framtiden.

Framgångsfaktorer är flexibilitet, anpassning och lyhördhet samt en förmåga att förvandla en djup förståelse av problem och behov till fungerande lösningar och produkter.

Ovanstående kräver inte bara teknisk och medicinsk kompetens utan också en väl utvecklad förmåga att samarbeta med andra ledande partners i värdekedjan i syfte att effektivt kombinera olika aktörers resurser och förmågor. Konkret innebär detta att Vigmed aktivt förverkligar sina lösningar genom ett egenutvecklat koncept kallat ”controlled outsourcing”.

Vigmeds strategier har definierats utifrån syftet att realisera målet om att bli en ledande aktör i kampen för att eliminera smittspridning inom sjukvården genom oavsiktliga nålstick. Bolaget avser att erbjuda marknaden de bästa nålsticksskyddande produkterna och lösningarna.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.