Skräddarsydd och nischad programvara

Vitec

Vitec erbjuder branschspecifika programvaror och affärssystem som ämnar effektivisera dagliga processer. Fokus ligger på fastighets-, energi och tidningsbranschen och företaget är främst verksamma i Sverige men även internationellt.Nischade branschprogramvaror

Vitec är ett programvarubolag som fokuserar på ett antal utvalda branscher där målet är att ha en ledande ställning. Bolaget utvecklar och säljer affärssystem och programdelar i syfte att effektivisera interna processer hos kund. Idag ligger fokus på fordons-, fastighets-, energi-, mäklar,- finans & försäkring och miljö. Bolagets primära mål är att växa inom befintliga branscher. Förvärv är dock en naturlig del i tillväxtstrategin och nya geografiska marknader och kompletterande branscher är heller inte uteslutet.

Två viktiga grupper inom Vitecs organisation är utvecklare och konsulter. Utvecklarna måste ständigt arbeta proaktivt för att kunna erbjuda det system som kunden efterfrågar vid varje given tidpunkt. Nära kundkontakter i utvecklingsarbetet blir därför viktigt. För att kunden ska få ut det mesta av sina system så gäller det dock också att behärska alla funktioner och applikationer. Det är här konsulterna, som står för implementering och utbildning, blir en viktig resurs. Utbildningen sker delvis genom lokala användarträffar men även via centrala standardutbildningar.

Återkommande intäkter

Vitecs intäktsmodell är den samma som för ett traditionellt programvarubolag. Dels får man licensintäkter baserade på antalet moduler som används, dels antalet användare som brukar systemet. Därtill kommer konsultersättning för framförallt implementering och utbildning. Till sist finns underhållskontrakt som borgar för återkommande intäkter då kunder förnyar sina kontrakt.

Med internets framfart utvecklas även nya affärsmodeller där Vitec kan drifta affärssystemet från egna servrar. På detta sätt kan investeringskostnader för kund hållas nere då allt kan ingå i ett löpande avtal. Viteckoncernen består av affärsområdena Vitec Auto, Vitec Energi, Vitec Fastighet, Vitec Finans & Försäkring, Vitec Hälsa, Vitec Miljö & Vitec Mäklare.

Olika system för olika branscher

Inom Vitec Fastighet erbjuds det moduluppbyggda affärssystemet Vitec Nova som riktar sig mot framförallt fastighetsförvaltare. Tanken är att egenutvecklade programprodukter såsom system för felanmälan och hyresadministration ska kunna kombineras med applikationer från andra leverantörer. Många av modulerna är webbaserade för att underlätta och effektivisera arbetet mot hyresgäster och systemen går i många fall även att nå från mobila enheter.

Vitec Mäklare riktar sig istället till fastighetsmäklare. Genom att erbjuda ett komplett system där mäklaren kan sköta alla delar i försäljningsprocessen hoppas man kunna underlätta denna yrkesgrupps dagliga arbete. I systemet erbjuds alltifrån objektshantering och lagtexter till kartor och annonsering.

Inom dotterbolaget Vitec Energi är andelen internationella kunder övervägande. Här erbjuds programvaror för kunder såsom fjärrvärmeproducenter, teknikkonsulter och elnätsägare. System finns bland annat för prognoser av el- och värmebehov samt underhåll av energinät. Bolaget har även ett par programdelar kopplade till vindkraftsindustrin.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.