Kalender & Ägare

Vitec

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats. 

Händelse Datum
Bokslutskommuniké Q4 14 feb 2018
Delårsrapport Q1 23 apr 2018
Delårsrapport Q2 12 jul 2018
Delårsrapport Q3 18 okt 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier. 

Ägardata verifierad: 2018-04-01

Huvudägare Kapital % Röster %
Lars Stenlund med fam 5,8 % 26,4 %
Olov Sandberg med fam 5,1 % 23,8 %
Jerker Vallbo med fam 1,6 % 6,2 %
EKLUND, THOMAS 5,9 % 2,9 %
STATE STREET BANK & TRUST COM., BOSTON 5,2 % 2,6 %
SEB Investment Management 4,4 % 2,2 %
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 4,3 % 2,1 %
GRENSPECIALISTEN FORVALTNING AB 3,9 % 1,9 %
NTC EXEMPT ACC US PENS FND LEND 3,7 % 1,8 %
Nils-Eric Öquist med fam 3,3 % 1,6 %

Insidarlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen. 

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.