Aktivitets- och lojalitetsplattform till nytta för både användare och annonsörer

Wifog

Wifogs affärsidé är att ge konsumenter tillgång till sitt eget konsumentvärde och företagen tillgång till intresserade målgrupper. Detta sker i form av en bonustjänst där användaren kan sänka sin mobilkostnad och bli belönad för saker som ändå görs online. Tjänsten erbjuder online shopping, marknadsundersökningar, reklam och belönar användaren med poäng som kan användas för att betala räkningar, erbjudanden, rabatter och bonusar.Reklamfinansierad telefoni, fast på nytt

Wifog är ett ungt innovativt företag, med ursprung som teleoperatör, verksamt på en snabbväxande mobil marknad inom effektannonsering. Wifog är en service provider med en incitamentsdriven affärsmodell där kunderna erbjuds att via Wifogs mobil- eoch webbplattform konsumera reklam samt delta i olika marknadsundersökningar mot en ersättning i form av t.ex. sänkt mobilräkning, återbäring av köp och erhållna presentkort från medverkande annonsörer. Bolaget har i dagsläget 30 000 aktiva användare och räknar med en kraftig tillväxt av användarbasen framöver.

Affärsmodell med nytta för både användare och annonsörer

Wifogs affärsidé är att ge sina användare tillgång till sitt eget konsumentvärde och företagen tillgång till intresserade målgrupper. Med en incitamentsdriven modell kan konsumenter i Sverige, och snart ett flertal länder i Norden, finansiera hushållsräkningar och inköp genom sitt eget engagemang och sina aktiviteter.

Inom Business to Consumer (B2C) äger Wifog sin egen kundbas under eget varumärke och erbjuder en aktivitets- och lojalitetsplattform som ger sina kundmedlemmar möjlighet att samla poäng som kan omvandlas till t.ex. sänkt mobilräkning, biobiljetter, välgörande ändamål etc. Detta sker genom att kunden deltar i aktiviteter såsom annonsexponering, deltagande i marknadsundersökningar samt onlineshopping hos mer än 100 anslutna butiker. Wifog tillgodogör sig en del av intäkten från annonsörerna för varje utförd aktivitet och köp. Ett viktigt nyckeltalsmått är bolagets ARPU (Average Revenue Per User) där bolaget strävar efter fler utförda aktiviteter per användare i plattformen.

Wifog har i dagsläget fyra affärsområden;

-          Videoreklam och banners

-          Wifog Plus (reklamfritt mobilabonnemang avsett för tidigare Wifog-abonnenter)

-          Marknadsundersökningar

-          Återbäring vid onlineköp (refunding)

Under andra kvartalet 2016 ingicks ett strategiskt viktigt partneravtal med Tele2 avseende Wifogs plattform, i ett första steg för Comviqs kontantkortskunder. Wifog ser andra tänkbara samarbeten med partners med stora kunddatabaser, t.ex. inom el, drivmedel, bredband och TV.

Inom Business to Business (”B2B”) använder partners Wifog som en marknadsföringskanal med riktade erbjudanden till sina konsumenter på plattformen. Genom tillgång till en stor databas och med hjälp av dataanalys kan Wifog koppla ihop relevanta annonsörer och erbjudanden med rätt konsumenter i rätt segment vid rätt tidpunkt. 

Bolaget ser ett intresse att licensiera ut sin plattform både under eget namn men även under en så kallat ”White Label” som innebär att kunder hyr plattformen av Wifog och driver den under sitt eget namn.

Snabbväxande marknad

Wifog verkar på den snabbt växande mobila annonsmarknaden, där allt fler använder smarta telefoner och andra mobila enheter för att handla och betala på nätet. Marknadens tillväxt drivs av ett skifte från annonsering via traditionella media i form av tv och tidningar till annonsering i mobiltelefonen. Den globala mobila annonsmarknaden beräknas omsätta 95 MDUSD 2018 vilket motsvarar en årlig tillväxt om 30%. Den svenska marknaden ligger den något efter den amerikanska och började först ta fart 2015 och omsatte då 10 MDSEK men beräknas att omsätta cirka 13 MDSEK 2017 motsvarande en årlig tillväxt om 14%.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.