Insider


Att studera hur insiders handlar i det egna bolagets aktie är ett viktigt inslag i den totala analysen. Den här listan visar insiderhandel för samtliga bolag, rullandes 12 månader tillbaka i tiden. Observera att vi i av tekniska skäl, i och med Finansinspektionens regeländringar inom insynsrapportering (införda 3 juli 2016), tyvärr inte kan visa underliggande instrumenttyp på transaktionerna. Vi arbetar med att hitta en lösning på detta inom kort.