Frågor och Svar Remium Sparbössan

Är det säkert att sätta in pengarna hos Remium Nordic AB?

Ja, precis som hos bankerna garanterar staten alla kunders insättningar hos Remium Nordic AB. Garantin ger en ersättning på upp till 950 000 SEK per kund och per institut. Mer information finns på Riksgäldens hemsida www.insattningsgarantin.se.

Hur sätter jag in pengar hos Remium Nordic AB?
Insättning på konto i svenska kronor kan endast ske via BankGiro med nummer 629-1272. Insättning i euro sker till bankkonto IBAN SE27 8000 089 1198 3329 7196 Som insättningsmeddelande måste för- och efternamn /firma samt person- eller organisationsnummer anges.

Kan man koppla ett kort till kontot?
Nej Remium erbjuder inga kort i dagsläget.

Vem kan spara?
Privatpersoner och företag.

Är räntan fast eller rörlig
Fasträntekontot har en fast ränta baserad på den bindningstid man har valt.

Hur lång tid tar det att öppna ett Fasträntekonto?
Vi öppnar kontot senast dagen efter det att vi har fått kompletta handlingar och placeringsbeloppet är inbetalt.

ID-handlingar?
När du ansöker om att öppna ett fasträntekonto måste du bifoga en kopia av en godkänd id-handling. Det är mycket viktigt att inskickade identitets- och behörighetshandlingar är vidimerade.

Kan jag logga in och se mitt Fasträntekonto?
I dagsläget är det inte möjligt. Men vi kommer  att lansera en kundwebb där du kan ansöka om tjänsten Internetkontoret och sedan logga in med MobiltBankID och se dina konton hos oss.

Kan jag göra fler än en insättning till Fasträntekonto?
Ja om insättningarna sker direkt vid öppnandet. När placering har bundits på Fasträntekontot öppnas nytt konto med ny bindningstid för ytterligare insättningar.

Om jag vill ha flera konton, hur gör jag då?
Då behöver vi ett Avtal Fasträntekonto per konto. Om flera konton öppnas samtidigt återanvänds övriga handlingar för alla konton.

Kan jag placera belopp på olika löptider?
Det går utmärkt att placera belopp på olika löptider – dock är minsta insättning 100 000 kr per placering.

Hur gör jag ett förtidsuttag och vad kostar det?
Man kan skriftligen begära uttag i förtid  mot en uttagsavgift om 2% kontobehållningen. Vid automatisk omplacering dock högst upplupen ränta. Vid förtida uttag avslutas kontot.

När kapitaliseras ränta?
När den valda bindningstid har löpt ut eller om kontot avslutas i förtid på uttagsdagen.

Avslutas min placering vid bindningstiden slut?
Du aviseras senast 14 dagar före bindningstidens slut. Om du inte skriftligen begär uttag sker automatisk omplacering med ny bindningstid om tre(3) månader i taget tills du begär uttag

 

Kontakta oss

info@remiumsparbossan.se

Telefon: +46 8 454 32 70

Besöksadress till våra kontor:

(Vänligen boka tid om ni vill besöka våra kontor.)

Stockholm
Remium 
Humlegårdsgatan 20 , 3 tr, Stockholm

Haparanda
Remium 
Storgatan 73 A, Haparanda

Postadress:
Remium Nordic AB
Box 2
SE- 953 21 Haparanda

Mer från Remium
Introduce
Introduce erbjuder heltäckande finansiell information kring mindre och medelstora noterade eller listade bolag i Sverige.
Läs mer