Insättningsgaranti

Insättningsgarantin innebär att staten garanterar insättningar på konton i banker, kreditmarknadsföretag med flera institut. 

Det betyder att du som sparare får ersättning om ett institut ”inte kan fullgöra sin betalning till sparare, exempelvis går i konkurs". 
Garantin ger en maximal ersättning motsvarande 950 000 kronor per kund och institut. 

Ändringen gäller från den 1 Juli  2016.  

Läs mer på www.riksgalden.se

Kontakta oss

info@remiumsparbossan.se

Telefon: +46 8 454 32 70

Besöksadress till våra kontor:

(Vänligen boka tid om ni vill besöka våra kontor.)

Stockholm
Remium 
Humlegårdsgatan 20 , 3 tr, Stockholm

Haparanda
Remium 
Storgatan 73 A, Haparanda

Postadress:
Remium Nordic AB
Box 2
SE- 953 21 Haparanda

Mer från Remium
Introduce
Introduce erbjuder heltäckande finansiell information kring mindre och medelstora noterade eller listade bolag i Sverige.
Läs mer
Kapitalförvaltning
Via vår kapitalförvaltning kan du få hjälp att spara i aktier, fonder och andra värdepapper.
Läs mer