Introduce

Introduce

Introduce.se erbjuder heltäckande finansiell information kring mindre och medelstora noterade eller listade bolag i Sverige. 

www.introduce.se

Finansiell information

 remstyrelserum

 

Remium Nordic AB
Grundades: 2000
Rating: AAA Dun & Bradstreet

Börsmedlemskap: Nasdaq Stockholm,  Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen, Aktietorget, First North.

  Finansiell utveckling - Koncernen20142013201220112010   
  Balansomslutning, MSEK 233 199 171 174 209  
  Eget kapital, MSEK 60 60 59 50 64  
  Intäkter, MSEK 97 75 61 71 94  
  Resultat före skatt, MSEK 5,0 6,6 -7,0 1,8 16,9  
  Kärnprimärkapitalrelation, (%)                           21,7 22,8 23,4 21,2 22,4  
  Totalkapitalrelation, (%)           21,7 22,8 23,4 21,2 22,4  
  Soliditet, (%)       25,9 30,1 34,7 29,1 30,9  
               

 

 

Bifogade filer

Peter kommenterar

 

Vår chefsanalytiker Peter Malmqvist reflekterar över börsens händelser samt ger sin syn på den globala ekonomin. 

Senaste artikeln: "Italien oroar"

Se Peters artiklar här