UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Atrium Ljungberg - Inbjudan till lunchpresentation

11:19 / 24 augusti 2010 Article

Remium arrangerar löpande luncher med spännande mindre och medelstora företag. Under lunchen presenterar bolagen sin verksamhet, den senaste finansiella utvecklingen och lämnar utrymme för frågor. I mån av plats erbjuder vi nu besökare på introduce.se att anmäla sig till dessa luncher kostnadsfritt.

Atrium Ljungberg

  • VD Anders Nylander
  • Måndag 30:e augusti 2010
  • Klockan 12:00-13:00
  • Remium, Kungsgatan 12-14

O.S.A senast dagen innan till Louise Persson på telefon 08 - 454 32 00 eller via mail till info@remium.com. Antalet platser är begränsat och Remium ber intresserade att anmäla sitt intresse så snart som möjligt.

Nytt bolag - Atrium Ljungberg