UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q3 (okt-dec) - Lagercrantz

16:38 / 29 januari 2014 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Prognos

Lagercrantz: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 (okt-dec) en nettoomsättning om 616 MSEK, motsvarande en tillväxt om cirka 5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 56 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om cirka 9%.