UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Småbolag med lågt P/S-tal och lönsam tillväxt

09:30 / 29 januari 2014 Article

Nyckeltal_fokusbild_pushVarje vecka publicerar vi med hjälp av Nyckeltalskompassen listningar av intressanta nyckeltal för bolagen på introduce.se. Samtliga nyckeltal baseras på prognoser som uppdateras kvartalsvis och är framtagna av analytiker på Remium AB.

Denna vecka har vi screenat fram de bolag som handlas till ett P/S-tal om högst 1,5 samt med en förväntad tillväxt på minst 8,3% och en rörelsemarginal om minst 3,0% baserat på Remiums estimat för 2013. Vill du ha fler nyckeltal, räkna ut dina egna eller få en förklaring till varför prognosen ser ut som den gör så är det bara att klicka dig in på Nyckeltalskompassen och/eller det bolag du är intresserad av. Kursdatan är fördröjd 15 minuter.

2014-01-29_småbolag_lågtPS_lönsamt