UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q4 - Tethys Oil

19:15 / 10 februari 2014 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Tethys Oil: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 193,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 13,7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 108,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 56,0%.