UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 -NORDK, OPUS, PHON, SEAM, STIL & VIT

09:28 / 19 februari 2014 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Prognos

Nordkom: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 44 MSEK, motsvarande en tillväxt om 6,3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,4%.

Opus GroupRemiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 277,3 MSEK, motsvarande en tillväxt om 57%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 25,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,1%.

PhoneraRemiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 105,4 MSEK, motsvarande en tillväxt om 2,3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 9,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,3%.

SeamlessRemiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 58,1 MSEK, motsvarande en tillväxt om 67,2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -21,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -36,4%.

StilleRemiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 19,2 MSEK, motsvarande en tillväxt om -5,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -1,4%.

VitecRemiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 102,3 MSEK, motsvarande en tillväxt om -7,7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 11,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 11,1%.