UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - BOUL, MOB & NFO

14:44 / 12 maj 2014 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Prognos

Boule Diagnostics: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 68,5 MSEK, motsvarande en tillväxt om 8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 7,9%.

Moberg Pharma: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 46,1 MSEK, motsvarande en tillväxt om 20%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 1,4%.

NFO Drives: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 7,7 MSEK, motsvarande en tillväxt om 52%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -3,2%.