UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - DORO, GENI, GREAT & MEAB

15:02 / 20 augusti 2014 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Doro: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 245 MSEK, motsvarande en tillväxt om -10,3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 2,8%.

Generic: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 28 MSEK, motsvarande en tillväxt om -8,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4,2%.

Greater Than: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 1,8 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -64,4%.

Malmbergs Elektriska: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 119,6 MSEK, motsvarande en tillväxt om 2,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,6%.