UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Blandade signaler ifrån småbolagens insynspersoner

13:00 / 26 januari 2015 Article

InsiderhandelVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma. 

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa. Observera också att på grund av sen rapportering ifrån insiders så kan vår artikel släpa en vecka, insidertransaktioner som rapporteras sent kommer därför synas på nästa insiderartikel.

Hos Amasten har förvaltningschefen Olof Johnson köpt 15 000 aktier vilket ökar hans innehav till 90 000 aktier,

Jan Israelsson har sålt 21 725 aktier i Aqeri och äger efter det 467 455 st och Tord Jonsson, Supply Chain Manager, har ökat sitt innehav till 20 000 aktier genom att köpa 9 500 st.

Cassandra Oils PR-ansvarig Carolina Carlsson har ökat sitt innehav till 17 112 aktier genom att köpa 1 000 s. Även VD Per Olsson har ökat sitt innehav, han har köpt 3 000 aktier och äger efter det 21 180 st.

Hos Doro har två insiderpersoner sålt aktier. Den ena är insidern Chris Millington som har sålt hela sitt innehav om 5 433 aktier, och den andra är vVD Thomas Bergdahl som sålt 19 082 aktier och äger efter det 20 000 st. 

Eworks styrelseledamot Claes Ruthberg har sålt 15 000 aktier och hans innehav uppgår efter försäljningen till 509 945 aktier.

Två insiderpersoner har via juridisk person köpt aktier i G5 Entertainment. Serhey Shults ökar till 552 000 aktier genom att köpa 10 000 st och Alexander Tabunov till 530 000 st genom att köpa 10 000 st.

Två styrelseledamoter hos Proact IT Group har köpt aktier. Christer Hellström har köp 5 000 st och äger efter det lika många. Eva Elmstedt har köpt 1 595 st och äger efter det lika många.

Railcares insynsperson Håkan Petterson har ökat sitt innehav genom att köpa 1 251 aktier och äger efter det 59 196 st.

RusForests CFO Gustav Wetterling fortsätter öka sitt innehav, nu till 48 000 st genom att köpa 7 500 aktier.

Hos Seamless har VD Peter Fredell sålt aktier. Hans innehav uppgår till 4 633 874 st efter en försäljning av 151 777 st aktier.

Sportamores insider Petra Meurlin har minskat sitt innehav till 3 341 aktier genom att sälja 1 159 st.

Stendörrens styrelseledamot Mikael Andersson har sålt 45 456 aktier och minskar sitt innehav till 12 303 823 st och CFO Magnus Sundell köper 70 000 akter och äger efter det lika många.

Johan Kull, VD för Vitecs dotterbolag har köpt 200 A-aktier och äger lika många.