UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q1 (14/15) - Venue Retail Group

15:15 / 14 januari 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Venue Retail Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 14/15 att rörelseresultatet uppgår till -6,6 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal. Nettoomsättningen är sedan tidigare känd och förväntas uppgå till 213 MSEK motsvarande en negativ tillväxt om 1,6 %. EPS förväntas bli -0,7.