UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Småbolagens insiders inleder året med positiva signaler

14:51 / 12 januari 2015 Article

InsiderhandelVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma. 

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa. Observera också att på grund av sen rapportering ifrån insiders så kan vår artikel släpa en vecka, insidertransaktioner som rapporteras sent kommer därför synas på nästa insiderartikel.

DistITs CFO Ove Ewaldsson har köpt 4 000 aktier och äger efter köpet lika många.

Martin Oravec, insider i Etrion, har köpt 5 500 aktier och äger efter det 81 000 aktier.

Electra Gruppens insider Camilla Fridolf har minskat sitt innehav till 4 558 aktier genom att sälja 2 280 st.

G5 Entertainments VD Vladislav Suglobov har via juridisk person köpt 10 000 aktier och äger efter det 600 000 st.

Lars J Johansson, styrelseledamot i Kentima har köpt 10 664 aktier och har därmed ökat sitt innehav till 70 000 st.

Nexams nye VD Anders Spetz har köpt 20 000 aktier vilket också är hela hans innehav.

Närstående till vVD Ulf Marklund minskar sitt innehav i Railcare med 16 000 aktier. Innehavet uppgår efter försäljningen till 700 281 st.

RusForest CFO Gustav Wetterling har ökat sitt innehav till 40 500 aktier genom att köpa 17 000 st.

Pontus Glasberg, insider i Swedol, har ökat sitt innehav till 10 000 aktier genom att köpa 3 000 st.

Vigmeds styrelsemedlem Ulf Mossberg har köpt 1 181 790 aktier och hans innehav uppgår efter det till 2 401 040 st.

VD för dotterbolag, Niklas Berg, för Vitec har köpt aktier till barn, innehavet har ökat till 600 genom ett köp om 200 aktier.