UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Låg aktivitet bland småbolagens insynspersoner inför Q3-rapporterna

10:25 / 5 oktober 2015 Article

InsiderhandelVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa. Observera också att på grund av sen rapportering ifrån insiders så kan vår artikel släpa en vecka, insidertransaktioner som rapporteras sent kommer därför synas på nästa insiderartikel.

Bredband2s styrelseordförande Anders Lövgren fortsätter öka sitt innehav. Den sista september flaggades att han ökat till 15,69% av röste- och kapitalandelen i bolaget. Transaktionen var 1 500 000 aktier och innehavet i antal är 110 000 000 st.

Jays produktdesigner, Mårten Sahlén, har köpt 15 000 aktier i bolaget och äger därefter lika många. 

Johannes Lind-Widestam, VD för Elos Medtch har minskat sitt innehav till 38 540 st genom att sälja 1 948 aktier. 

Närstående till Railcares styrelseledamot Tomas Säterberg fortsätter att minska innehavet. 3 000 akteir har sålts vilket innebär att innehavet minskar till 42 000 st.

Sectras styrelseledamot Jan-Olof Brüer har privat sålt 120 000 aktier men också köpt lika många via juridisk person. 

Vitrolifes insynsperson Jon Sigurdsson har köpt 5 000 aktier och äger efter köpet lika många.