UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - ANOD, ADDT (Q2 15/16), ATRLJ, BIOG, DIST & DIOS

15:00 / 22 oktober 2015 Article

prognoser introduce.se aktieanalysUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Addnode GroupRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 476,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 34,5% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 29,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,2%.

AddtechRemiums analytiker förväntar sig under Q2 15/16 en nettoomsättning om 1858,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 11,7% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 162,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,7%.

Atrium LjungbergRemiums analytiker förväntar sig under Q3 hyresintäkter om 540,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 7,9% jämfört med motsvarande period föregående år.. Driftnettot förväntas uppgå till 392,6 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 72,7%.

BioGaiaRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 109,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 37,2% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 29,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 27,3%.

DistITRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 357,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 21,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6%.

DiösRemiums analytiker förväntar sig under Q3 att hyresintäkterna uppgår till 324,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 1,3% jämfört med motsvarande period föregående år. Driftnettot förväntas uppgå till 206,3 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 63,6%.