UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - AVEN, CBTT, ELAN & EWRK

15:57 / 21 oktober 2015 Article

prognoser introduce.se aktieanalysUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

AvensiaRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 22,2 MSEK vilket motsvarar en minskning med 13,6% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,5%.

Christian Berner Tech TradeRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 104,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 12% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,1%.

ElandersRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 1040 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 19,5% jämfört med motsvarande period föregående år.. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 56 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4,4%.

eWorkRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 1336,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 28,3% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 14,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,1%.