UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - BRE2, EOLU (Q4 14/15), EURO, FPIP & SPOR

13:59 / 26 oktober 2015 Article

prognoser introduce.se aktieanalysUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Bredband2Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 90,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 21,2%, jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,7%.

Eolus VindRemiums analytiker förväntar sig under Q4 14/15 en nettoomsättning om 25,4 MSEK vilket motsvarar en minskning med 50,7%, jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,8 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.

EuroconRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 48,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 22,7%, jämfört med motsvarande period föregående årRörelseresultatet förväntas uppgå till 5,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 12,2%.

FormpipeRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 93,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 13,6%, jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,7%.

SportamoreRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 118,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 42%, jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -9,8 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.