UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - ELOS, MSAB, MSON, POOL & SMAQ

15:02 / 22 oktober 2015 Article

prognoser introduce.se aktieanalysUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format. 

Elos MedtechRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 119,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om med 41% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 11,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,7%.

Micro Systemation (MSAB)Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 58,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 27,9% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 14,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 24,2%.

MidsonaRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 352,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 54,5% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 16,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4,6%.

PooliaRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 173,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6,5% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3,4%.

SmarteqRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 27,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 28% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,7%.