UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - PACT, SVIK, VBG & VIT

14:12 / 20 oktober 2015 Article

prognoser introduce.se aktieanalysUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

ProactRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 529,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 16,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 22,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4,3%.

StudsvikRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 241,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 7,2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 13,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5,8%.

VBG GroupRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 311,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 7,1%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 30 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,6%.

VitecRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 157,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 18,6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 25,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 16,2%.